Uranienborg Kirke

Utgraving for tilbygg, sikring og fundamentering av eksisterende grunnmur på verneverdig kirke, utgraving for VA-anlegg, grunnarbeider for pæler og grunndragere, utgraving av kjeller under deler av kirken, etablering av fordrøyningsløsning og magasin, graving for kabelarbeider og grunnarbeider flytting av trafo for Hafslund, wiresaging av åpninger i gammel kjellermur samt utomhusarbeider.
Logo Miljøfyrtårn

© 2023. Nettsiden er designet og utviklet av Norgesdesign.
Ved bruk av vethe.no forutsetter vi at du samtykker til vår bruk av cookies. Les mer om personvern og cookies